EEN LEVEN LANG LEREN

De WTL is ontstaan vanuit de gedachte dat je met zelfkennis betere keuzes voor de toekomst kunt maken. Waar de wereld zich in sneltreintempo ontwikkeld, denk aan A.I., omgangsnormen en geopolitieke ontwikkelingen, is het belangrijker dan ooit te weten vanuit welke sterkten je een keuze maakt. Wij willen dat leerlingen op jonge leeftijd laten ontdekken door een dynamisch en leuk, maar bovenal leerzaam lessenpakket aan te bieden waaarbij de DIALOOG driehoek tussen LEERLING, LEERKRACHT en OUDER meer centraal wordt gesteld. Het is voor een leerling belangrijk zijn talenten en leerstijl te leren kennen. Een helder inzicht daarin helpt bij het nemen van de beste beslissingen bij de schoolkeuze, het bepalen van een examenpakket, de beroepskeuze of dilemma’s van andere aard. Voor schoolkeuze (en later beroepskeuze) is de dialoog voor leerlingen een belangrijk hulpmiddel gebleken (onderzoek Leren kiezen/kiezen leren door Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Annemie Winters*). Door met anderen te praten over hoe ze dingen leren en wat hun ambities voor de toekomst zijn, ontwikkelen leerlingen een bredere kijk op de wereld en hoe ze zelf daarin een rol kunnen gaan spelen. Gesprekken tussen leerlingen met elkaar, hun ouders en/of peers zijn daarbij ook van wezenlijk belang. De ACTIEVE DIDACTISCHE WERKVORMEN die de WTL biedt zorgen ervoor dat kennis en vaardigheden effectiever door leerlingen opgedaan worden. De methode maakt gebruik van wetenschappelijke modellen. De Rol Diagrammatische Aanpak is een gedragschwetenschappelijke methode ontwikkeld aan de universiteit Utrecht en staat aan de basis van de Eigenschappen en Leerstijlen test. Binnen de test worden de LEERSTIJLEN van KOLB gebruikt. Door de dominate leerstijl te kennen en juist ook te oefenen met de overige leerstijlen vergroot je de mogelijkheden die een leerling heeft binnen de volgende stap. Ook maak je inzichtelijk waar juist veel weerstanden te verwachten zijn en wat misschien nu nog niet een juiste keuze hoeft te zijn.

LEERSTIJLEN VAN KOLB

David Kolb is geboren in 1939 in Amerika. Hij deed onderzoek naar hoe mensen leren en kwam tot de ontdekking dat er vier leerstijlen bestaan die iedereen wel gebruikt, maar waarvan iedere mens 1 favoriete leerstijl hanteert. Het mooie van Kolb is dat je de leerstijlen kunt afwisselen, de Kolb cyclus. Het is dus goed om met alle stijlen te oefenen. De vier leerstijlen zijn de: Waarnemer, Beslisser, Denker en Doener. A) De Waarnemer heeft een groot voorstellingsvermogen en ziet verschillende invalshoeken. De Waarnemer neemt ervaringen goed op en is veel bezig met het bedenken van nieuwe ideeën. B) De Beslisser richt zich op het vertalen van theorie naar praktijk. De Beslisser weet probleemoplossend te werken en maakt praktische vertalingen van ideeën. Ook durft de Beslisser besluiten voor de groep te maken. C) De Denker heeft een goed analytisch vermogen. De denker verzameld informatie en rangschikt dit naar belang. Ook vindt de Denker het fijn om theorieën te bedenken en bezig te zijn met modellen. D) De Doener is actief en experimenteert graag. Nieuwe ervaringen opdoen vindt de Doener prettig en leuk. De Doener weet opdrachten te realiseren door te plannen en te onderzoeken.

ROL DIAGRAMMATISCHE AANPAK

Het Rol Diagrammatische Aanpak model (RDA-model) is een gedragsanalytisch model dat aan de universiteit van Utrecht is ontwikkeld. Het RDA-model definieert acht hoofdassen die staan voor acht basiskenmerken in het functioneren van mensen. Door de vragenlijst in te vullen worden er drie basisafwegingen gemaakt. In hoeverre is de leerling; 1- dynamisch of stabiel ingesteld, 2- relationeel of inhoudelijk ingesteld, 3- sturend of ondersteunend ingesteld. Bovenstaande afwegingen worden in het rapportje aan de leerling in tabelvorm weergegeven. Daarnaast wordt het hoogst scorende talenttype teruggekoppeld. De resultaten worden vergeleken met vergelijkingsprofielen opgesteld vanuit de theorie van KOLB.

EEN LEVEN LANG

LEREN

De WTL is ontstaan vanuit de gedachte dat je met zelfkennis betere keuzes voor de toekomst kunt maken. Waar de wereld zich in sneltreintempo ontwikkeld, denk aan A.I., omgangsnormen en geopolitieke ontwikkelingen, is het belangrijker dan ooit te weten vanuit welke sterkten je een keuze maakt. Wij willen dat leerlingen op jonge leeftijd laten ontdekken door een dynamisch en leuk, maar bovenal leerzaam lessenpakket aan te bieden waaarbij de DIALOOG driehoek tussen LEERLING, LEERKRACHT en OUDER meer centraal wordt gesteld. Het is voor een leerling belangrijk zijn talenten en leerstijl te leren kennen. Een helder inzicht daarin helpt bij het nemen van de beste beslissingen bij de schoolkeuze, het bepalen van een examenpakket, de beroepskeuze of dilemma’s van andere aard. Voor schoolkeuze (en later beroepskeuze) is de dialoog voor leerlingen een belangrijk hulpmiddel gebleken (onderzoek Leren kiezen/kiezen leren door Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Annemie Winters*). Door met anderen te praten over hoe ze dingen leren en wat hun ambities voor de toekomst zijn, ontwikkelen leerlingen een bredere kijk op de wereld en hoe ze zelf daarin een rol kunnen gaan spelen. Gesprekken tussen leerlingen met elkaar, hun ouders en/of peers zijn daarbij ook van wezenlijk belang. De ACTIEVE DIDACTISCHE WERKVORMEN die de WTL biedt zorgen ervoor dat kennis en vaardigheden effectiever door leerlingen opgedaan worden. De methode maakt gebruik van wetenschappelijke modellen. De Rol Diagrammatische Aanpak is een gedragschwetenschappelijke methode ontwikkeld aan de universiteit Utrecht en staat aan de basis van de Eigenschappen en Leerstijlen test. Binnen de test worden de LEERSTIJLEN van KOLB gebruikt. Door de dominate leerstijl te kennen en juist ook te oefenen met de overige leerstijlen vergroot je de mogelijkheden die een leerling heeft binnen de volgende stap. Ook maak je inzichtelijk waar juist veel weerstanden te verwachten zijn en wat misschien nu nog niet een juiste keuze hoeft te zijn.

ROL DIAGRAMMATISCHE AANPAK

Het Rol Diagrammatische Aanpak model (RDA-model) is een gedragsanalytisch model dat aan de universiteit van Utrecht is ontwikkeld. Het RDA-model definieert acht hoofdassen die staan voor acht basiskenmerken in het functioneren van mensen. Door de vragenlijst in te vullen worden er drie basisafwegingen gemaakt. In hoeverre is de leerling; 1- dynamisch of stabiel ingesteld, 2- relationeel of inhoudelijk ingesteld, 3- sturend of ondersteunend ingesteld. Bovenstaande afwegingen worden in het rapportje aan de leerling in tabelvorm weergegeven. Daarnaast wordt het hoogst scorende talenttype teruggekoppeld. De resultaten worden vergeleken met vergelijkingsprofielen opgesteld vanuit de theorie van KOLB.

LEERSTIJLEN VAN KOLB

David Kolb is geboren in 1939 in Amerika. Hij deed onderzoek naar hoe mensen leren en kwam tot de ontdekking dat er vier leerstijlen bestaan die iedereen wel gebruikt, maar waarvan iedere mens 1 favoriete leerstijl hanteert. Het mooie van Kolb is dat je de leerstijlen kunt afwisselen, de Kolb cyclus. Het is dus goed om met alle stijlen te oefenen. De vier leerstijlen zijn de: Waarnemer, Beslisser, Denker en Doener. A) De Waarnemer heeft een groot voorstellingsvermogen en ziet verschillende invalshoeken. De Waarnemer neemt ervaringen goed op en is veel bezig met het bedenken van nieuwe ideeën. B) De Beslisser richt zich op het vertalen van theorie naar praktijk. De Beslisser weet probleemoplossend te werken en maakt praktische vertalingen van ideeën. Ook durft de Beslisser besluiten voor de groep te maken. C) De Denker heeft een goed analytisch vermogen. De denker verzameld informatie en rangschikt dit naar belang. Ook vindt de Denker het fijn om theorieën te bedenken en bezig te zijn met modellen. D) De Doener is actief en experimenteert graag. Nieuwe ervaringen opdoen vindt de Doener prettig en leuk. De Doener weet opdrachten te realiseren door te plannen en te onderzoeken.

WAY TO LEARN