LES-

METHODE

Zet de WTL in de door jou gewenste periode met twee modules van elk 10 lessen. Door de lessen te clusteren kan er thematisch mee gewerkt worden.

PROJECT

De WTL is er ook als project van 5 lessen waaruit gekozen kan worden tussen bijv. ZELFCONCEPTVERHELDERING of HORIZONVERBREDING

WTL MATERIALEN

Wetenschappelijk onderbouwde leerstijlen en eigenschappen test. Toegang tot het DIGIBORD met de geselecteerde lessen en materialen. Docentenhandleiding per module of project. Kookboek met opdracht en banenreferentie! Zo kook je binnen no-time bijv. de BURGERMEESTER. Lego pakketjes. Kaartenspel Leerlingen. Kaartendeck Ouders.

EEN LEVEN LANG LEREN

De WTL is ontstaan vanuit de gedachte dat je met zelfkennis betere keuzes voor de toekomst kan maken. Waar de wereld zich in sneltreintempo ontwikkeld, denk aan A.I., omgangsnormen en geopolitieke ontwikkelingen, is het belangrijker dan ooit te weten vanuit welke kracht je een keuze maakt. Wij willen dat leerlingen op jonge leeftijd laten ontdekken door een dynamisch en leuk, maar bovenal leerzaam lessenpakket aan te bieden waaarbij de DIALOOG driehoek tussen LEERLING, LEERKRACHT en OUDER meer centraal wordt gesteld.

WAT ZEGGEN

LEERLINGEN?

Uit een afgenomen enquette onder meer dan 100 leerlingen kwamen verassende uitkomsten naar voren. Zo gaf bijna 90% van de leerlingen aan door de WTL meer vertrouwen te hebben gekregen om de juiste keuze te maken voor het VO!

LES-METHODE

Zet de WTL in de door jou gewenste periode met twee modules van elk 10 lessen. Door de lessen te clusteren kan er thematisch mee gewerkt worden.

WAT ZEGGEN

LEERLINGEN?

Uit een afgenomen enquette onder meer dan 100 leerlingen kwamen verassende uitkomsten naar voren. Zo gaf bijna 90% van de leerlingen aan door de WTL meer vertrouwen te hebben gekregen om de juiste keuze te maken voor het VO!

PROJECT

De WTL is er ook als project van 5 lessen waaruit gekozen kan worden tussen bijv. ZELFCONCEPTVERHELDERING of HORIZONVERBREDING

WAYTOLEARN

Is er op twee niveau’s. Als een moderne multimediale les- methode voor leerlingen in groep 7- & 8 van de basisschool. Passend binnen Burgeschap. En als LOB instrument voor leerlingen in het VO. Door de lessen krijgen leerlingen zelfkennis en een beter zicht op de keuzes voor de toekomst!

LEERLING

Met zelfinzicht naar betere keuzes voor de toekomst. Door verschillende oefeningen leert de leerling zichzelf en zijn omgeving beter te begrijpen. En krijgen ze meer zeggenschap op hun VO keuze en loopbaan oriëntatie.

LEERKRACHT

De uitkomsten van de lessen kunnen makkelijk toegepast worden in de klas. Zo ontstaat bijvoorbeeld een overzicht van leerstijlen en verkrijgt de leerkracht objectieve gegevens om het dialoog met leerling en ouders aan te gaan.

OUDERS

Ouders worden actief betrokken bij enkele van de lessen. En zijn onderdeel van de DIALOOG- Driehoek. Zo krijgen ook zij meer inzicht in bepaalde eigenschappen van hun kind en hoe deze zich verhouden naar de juiste keuze voor het VO of binnen de loopbaan oriëntatie en bijbehorende mogelijkheden.

EEN LEVEN

LANG LEREN

De WTL is ontstaan vanuit de gedachte dat je met zelfkennis betere keuzes voor de toekomst kan maken. Waar de wereld zich in sneltreintempo ontwikkeld, denk aan A.I., omgangsnormen en geopolitieke ontwikkelingen, is het belangrijker dan ooit te weten vanuit welke kracht je een keuze maakt. Wij willen dat leerlingen op jonge leeftijd laten ontdekken door een dynamisch en leuk, maar bovenal leerzaam lessenpakket aan te bieden waaarbij de DIALOOG driehoek tussen LEERLING, LEERKRACHT en OUDER meer centraal wordt gesteld.

WTL

MATERIALEN

Wetenschappelijk onderbouwde leerstijlen en eigenschappen test. Toegang tot het DIGIBORD met de geselecteerde lessen en materialen. Docentenhandleiding per module of project. Kookboek met opdracht en banenreferentie! Zo kook je binnen no-time bijv. de BURGERMEESTER. Lego pakketjes. Kaartenspel Leerlingen. Kaartendeck Ouders.

WAY TO LEARN